Telif Hakkı & Yayın Süreci

Tanımlar:

1- Yayınevi: Kitabın ISBN alınma işlemini yapan, yayın sertifikası olan tüzel kişiliğe sahip kurumu ifade eder.

2- Editör/Editörler: Yayınevi ile sözleşme imzalayan, kitabın telif hakkını kendisinde bulunduran kişi/kişileri ifade eder.

3- Proje Koordinatörü: Kitabın koordinasyonunu sağlayan, yayınevi-editör-bölüm yazarları ve hakemler arasında koordinasyonu sağlayan kişiyi ifade eder.

4- Bölüm Yazarı/Yazarları: Kitapta yer alan bölümlerin yazarlarını ifade eder.

Şartlar:

1-Bölüm yazar ve/veya yazarları organizasyonun herhangi bir (intradersorg@gmail.com, kcapraz@sakarya.edu.tr, intradersoctober@gmail.com, intradersmay@gmail.com) iletişimine çalışmasını göndermekle telif hakkını peşinen devrettiğini kabul eder. Eğer, yazar ve/veya yazarlar çalışmalarını yayınlatmaktan vazgeçtiğini yukarda bahsedilen organizasyonun iletişimine göndermemiş ise ve/veya dönem sonunda kitabın yayınlanmasıyla telif hakkı resmiyet kazanmış olur. Kitabın “Telif hakkı” kısmında yer alan kişiler telif hakkına sahiptir. (Yazarlar telif hakkı devir sözleşmesi ile telif hakkını editör ve proje koordinatörüne devir eder. )

2-Akademik Teşvik Dosyası için: Editör-yayınevi sözleşmesi, yazar davetiyesi ve yayınevi uluslararası bilgi yazısı yazar/yazarlara mail ile gönderilir.

3-Hukuki süreçlerde web sayfamızda yer alan bilgiler geçerlidir. Yazar/yazarlar çalışmalarını yukarda belirtilen mail adreslerine göndermekle https://intraders.org/kitapbolumu/ ‘nde yer alan bilgilerin kabulünü peşinen kabul etmiş olur.

4- *Türkçe sayfamız Türkiye’den katılımcılar (Türk ve/veya yabancı) için geçerlidir. İngilizce sayfamız Türkiye dışından katılımcılar (yabancı ve/veya Türk) için geçerlidir.

5-Proje Koordinatörü değişiklik hakkını saklı tutar.

Açık erişim e-yayıncılık politikamız: Why we accept the policy of open access e-publishing