Telif Hakkı & Yayın Süreci

Tanımlar:

1- Yayınevi: Kitabın ISBN alınma işlemini yapan, yayın sertifikası olan tüzel kişiliğe sahip kurumu ifade eder.

2- Editör/Editörler: Yayınevi ile sözleşme imzalayan, kitabın telif hakkını kendisinde bulunduran kişi/kişileri ifade eder.

3- Proje Koordinatörü: Kitabın koordinasyonunu sağlayan, yayınevi-editör-bölüm yazarları ve hakemler arasında koordinasyonu sağlayan kişiyi ifade eder.

4- Bölüm Yazarı/Yazarları: Kitapta yer alan bölümlerin yazarlarını ifade eder.

Şartlar:

1-Bölüm yazar ve/veya yazarları organizasyonun herhangi bir (intradersorg@gmail.com, kcapraz@sakarya.edu.tr, intradersoctober@gmail.com, intradersmay@gmail.com) iletişimine çalışmasını göndermekle telif hakkını peşinen devrettiğini kabul eder. Eğer, yazar ve/veya yazarlar çalışmalarını yayınlatmaktan vazgeçtiğini yukarda bahsedilen organizasyonun iletişimine göndermemiş ise ve/veya dönem sonunda kitabın yayınlanmasıyla telif hakkı resmiyet kazanmış olur. Kitabın “Telif hakkı” kısmında yer alan kişiler telif hakkına sahiptir. (Ayrıca yazarlar ile telif hakkı devir sözleşmesi yapılmaz. )

2-Akademik Teşvik Dosyası için: Editör-yayınevi sözleşmesi, yazar davetiyesi ve yayınevi uluslararası bilgi yazısı yazar/yazarlara mail ile gönderilir.

3-Hukuki süreçlerde web sayfamızda yer alan bilgiler geçerlidir. Yazar/yazarlar çalışmalarını yukarda belirtilen mail adreslerine göndermekle https://intraders.org/kitapbolumu/ ‘nde yer alan bilgilerin kabulünü peşinen kabul etmiş olur.

4- *Türkçe sayfamız Türkiye’den katılımcılar (Türk ve/veya yabancı) için geçerlidir. İngilizce sayfamız Türkiye dışından katılımcılar (yabancı ve/veya Türk) için geçerlidir.

5-Proje Koordinatörü değişiklik hakkını saklı tutar.

Açık erişim e-yayıncılık politikamız: Why we accept the policy of open access e-publishing