Yazım Kuralı

Kitap projemiz sürekli açık olup hakem sürecinden geçen en az 7 çalışmaya ulaşıldığında kitap yayınlanmaktadır. Tarihlere bakmaksızın tamamlanan çalışmalarınızı gönderebilirsiniz. 

1- Kitap bölümünde sadece Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. İngilizce çalışmalar İngilizce Kitap’ta, Türkçe çalışmalar ise Türkçe Kitap’ta yayınlanır. (İngilizce ve Türkçe çalışmalar aynı kitapta yayınlanmaz). Kitap bölümü için gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış/sunulmamış veya yayımlanmak/sunulmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2-Yazar bilgisi ve kaynakça çıkarılmış, çalışmanın, detaylı benzerlik raporu eklenmelidir. Benzerlik oranı sınırı % 20 kabul edilmektedir. Ayrıca benzerlik oranına bakılmaksızın çalışmanın detaylı benzerlik raporu incelenmektedir.

3. Çalışmalarda yapılan atıflar için APA sistemi kullanılmalıdır. Özet kullanılmaması tavsiye edilir. Çalışmanın niteliğine göre kullanılabilir. Türkçe çalışmalarda İngilizce özet eklenmez. İngilizce çalışmalarda ise Türkçe özet eklenmemelidir.Yazar adından sonraki kısmın “Özet” kelimesi başlık olmalı -öz vb. kelimeler tercih edilmemelidir. Özette alt başlıklar yer almamalıdır. Özetin tek parağraf şeklinde belirtilmesi tercih edilmelidir.

4. Yazılar A4 boyutunda kâğıda, 1,5 aralıkla, Times New Roman karakterinde, 12 punto ile ve 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı ve en az 15 kaynakça yer almalıdır. Parağraf başlangıçlarında girinti kullanılmamalıdır. Kaynakça Sayfası yeni bir sayfa ile başlamalıdır (sonuç kısmının bulunduğu sayfadan farklı sayfada başlamaldır).

5. Çalışma başlığı ile giriş arasında yalnızca yazar ad/soyad yer almalı diğer yazar/lara ait bilgiler dipnot olarak gösterilmelidir. Dipnotta şu bilgiler yer almalıdır: (i) akademik ünvanı, (ii) yazar(lar)ın bağlı bulunduğu kurumun adresi,(iii) mail bilgisi, (iv) ORCID ID numaraları(Web linki şeklinde-https://…..) belirtilmelidir. Çalışmada kişilere teşekkür vb. açıklama var ise çalışma başlığının sonuna dipnot eklenmeli ve açıklama dipnotta yer almalıdır.

6. Tablo, şekil ve grafiklere başlık ve numara verilmeli, başlıklar tablo, şekil ve grafiklerin üzerinde yer almalı, kaynaklar ise tablo, şekil ve grafiklerin altına yazılmalıdır. Rakamlarda ondalık kesirler virgül ile ayrılmalıdır. Denklemlere verilecek sıra numarası parantez içinde sayfanın en sağında ve parantez içinde yer almalıdır. Denklemlerin türetilişi, yazıda açıkça gösterilmemişse, hakemlerin değerlendirmesi için, türetme işlemi bütün basamaklarıyla ayrı bir sayfada verilmelidir.

7. Yazılarda yapılan atıflara ilişkin dipnotlar sayfa altında yer almalıdır.

8. Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında çalışmada kullanılan kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır.

9.  Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde, sayfa numaralarını da içererek, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi yapılmalıdır.

10. Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:        Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli)  

Üst Kenar Boşluk: 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk: 2,5 cm
Sağ Kenar Boşluk: 2,5 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12 ve kalın, metinde 12, özetlerde 12 ve dipnotlarda 10 punto
Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk, Özetlerde (Özetlerin de okuyucu tarafından rahat okunabilmesi hedeflenmektedir.): Önce 6 nk – sonra 6 nk
Satır Aralığı: 1,5

11. Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (Önce:6nk Sonra:6nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir (Ofis’te Paragraf-Girinti ve Aralıklar, Aralık-Önce-6; Sonra-6 nk).

12. Bölüm Başlıkları: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir; Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

13. Tablolar ve Şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır.

14. Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

15. Kitap Bölümü için herhangi bir açıdan uygunluk arz etmeyen yazılar değerlendirilmeye alınmaz.

ÖRNEK YAZIMLAR

KİTAPLAR

Tek Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.


İki Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı, Yayım Yeri, Şehir.


Çeviri Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). Kitabın Adı (Çev. / Haz.), Yayım Yeri, Şehir.


Editörlü Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Yayım Yılı). “Bölüm Adı” (Ed. Editörün Adı Soyadı), Kitabın Adı, ss.Sayfa Aralığı, Yayım Yeri, Şehir.


Yazarı Belirtilmemiş Kitapların Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Eserin Adı, (Yayım Yılı), Yayım Yeri.MAKALELER

Tek Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Cilt(Sayı):Sayfa Aralığı.


İki Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl (Sayı): Sayfa Aralığı.


Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makalelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi.; Soyad, Adın İlk Harfi. & Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Dergi Adı, Yıl(Sayı):Sayfa Aralığı.TEZ ve PROJELER

Tez veya Projelerin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Tez Adı”, Tez türü, Üniversite/Enstitü, Şehir.SEMPOZYUM / KONFERANS / BİLDİRİ

Sempozyum/Konferans/Bildirinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Bildiri Adı”, Etkinliğin Adı, Etkinlik Tarihi, (Editör. Adı Soyadı), Etkinliği Düzenleyen Kurumun Adı, Sayfa Aralığı, Şehir.DİĞER YAYINLAR

Ansiklopedi Maddelerinin Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Madde Hali”, Ansiklopedinin Adı, (Cilt No):Sayfa Aralığı, Şehir.


Gazete Yazılarının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Soyad, Adın İlk Harfi. (Tarih). “Yazının Başlığı”, Gazetenin Adı.


Kurumsal WEB Sayfasının Kaynakçada Yazılma Şekilleri

Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı, Web Adresi

*İngilizce çalışmalarda Grammarly ve benzeri programlar sonucu raporun %95 ve üzeri olması kabul edilmektedir.

Açık erişim e-yayıncılık politikamız: Why we accept the policy of open access e-publishing