InTraders Akademik Platformu

KİTAP BÖLÜMÜ

InTraders Akademik Platformu, Uluslararası Ticaret Kongresi isim tescili yapılmış, uluslararası kongre niteliklerini taşıyan uluslararası ticaret alanına İlkbahar Kongresi, Sonbahar Kongresi,  Akademik Dergi, Kitap Bölümü ve Dış Pazar Araştırması başlıkları ile katkı sağlamayı hedefleyen kar amacı gütmeyen akademik organizasyondur.

Türkçe ve İngilizce Uluslararası Kitap yayınlamaktayız. Türkçe kitabın editörleri Türkiye’den oluşmaktadır. İngilizce Kitabın editörleri yurtiçi ve yurtdışından oluşmaktadır.

Yeterli talep olması durumunda Uluslararası kitap bölümü yayını ola7 adet Türkçe, 7 adet İngilizce toplam 14 farklı kitap olarak planlanmaktadır. İngilizce çalışmalarınız için İngilizce Web sayfamızda yer alan başlıklar geçerlidir.Türkçe Kitapların başlıkların aşağıda yer almaktadır.

Uluslararası Ticaret; Kitap Adı: Uluslararası Ticarette Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

İktisat: Kitap Adı: İktisatta Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

İşletme: Kitap Adı: İşletme Biliminde Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

Tedarik Zinciri Yönetimi: Kitap Adı: Tedarik Zinciri Yönetiminde Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

Çalışma Ekonomisi: Kitap Adı:Çalışma Ekonomisinde Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

Maliye: Kitap Adı: Maliye Biliminde Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

Kamu Yönetimi: Kitap Adı:Kamu Yönetiminde Güncel Çalışmalar, InTraders 2021

Planlanan uluslararası kitap doçentlik başvuru kriterini sağlayan “HİPERYAYIN” tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır. (Kongre katılımcılarına ücretsizdir)

  • Kongre katılımcıları tek kongre katılım ücreti ile; 1 çalışmasını kongrede, farklı bir çalışmasını ise kitap bölümünde değerlendirebilir.  (17.01. 2020 Tarihli Akademik Teşvik Yönetmeliği madde 3: Kongre, sempozyum, konferans veya benzeri bilimsel etkinlik kitapçıkları ve içeriğinde yayımlanmış bildiriler, yayın kategorisinde değerlendirmeye alınmaz.)
  • Kongre katılımcısı olmayan yazarlara ait çalışmaların uluslararası kitapta, “Kitap Bölümü” olarak yayınlanması, yayın ücreti 750 TL’dir.
  • Kitap Bölümü çalışmaları için son gönderim tarihi : 5 Haziran 2021.
  • Kitap bölümü çalışmaları Türkçe ve  İngilizce olacaktır.
  • Uluslararası kitapta en az 10 çalışma yer alması planlanmıştır. Kitap yayın sürecinde sekretarya, bilim kurulunu ve uluslararası editör kurulunu ilan edecektir.
  • Konu kapsamı “uluslararası ticaret, iktisat, işletme, tedarik zinciri yönetimi, çalışma ekonomisi, maliye ve kamu yönetimi”dir. Kitaptaki bölümlerin vaka çalışmalarına yönelik araştırmalar olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

*Değişiklik hakkı saklıdır.

 Kitap bölümümüzü intraders@sakarya.edu.tr ye gönderebilirsiniz. 

InTraders Akademik Platform