Konu Başlıkları

Kitap Bölümü Konuları: İlanda olan kitapların konu kapsamındadır.

Dergi (Kuruluş 2018) Konuları: Detaylı Bilgi için Dergi sayfamızı ziyaret ediniz: https://dergipark.org.tr/en/pub/intraders

Kongre konuları:

1-Sosyal Bilimler Konuları: Sosyoloji, Psikoloji, İletişim Çalışmaları, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Sosyal Hizmet, Felsefe, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İnsan Kaynakları, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Hukuk, İslam İktisadi ve Finansı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik

2-Eğitim Bilimleri Konuları; Uzaktan Eğitim, Yüksek Öğrenim, Öğretme ve Öğrenme, E-öğrenme, Hayat Boyu Öğrenme