Arşiv sayfamız yayınlamış olduğumuz; uluslararası kitap (kitap bölümü), kongre (özet ve tam metin kitapları) ve dergi sayılarımıza yönelik hazırlanmıştır.

InTraders Akademik Platformu, eğitim ve sosyal bilimler alanına Kongre,  Akademik Dergi(Kuruluş:2018), Kitap Bölümü projeleri ile katkı sağlamayı hedefleyen kar amacı gütmeyen akademik organizasyondur.

Yayın türlerimiz;

  1.  Uluslararası Kitap (Kitap Bölümü; Doçentlik ve Akademik Teşvikte geçerli)
  2.  Kongre özet ve tam metin kitapları (YÖK Uluslararası Kongre Kriterine Uygun)
  3.  Dergi (2018: Aralık-Temmuz); Akademik Teşvik ve Doçentlik Kriterleri sağlamaktadır.

***Kitaplarımızın “Telif Hakkı” kısmında belirtildiği üzere izin almaksızın veritabanlarına arşiv linkimiz kaynak gösterilerek eklenebilir, kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.  

InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’inde (BOAI: Budapest Open Access Initiative) açıklanmış Açık Erişim İlkelerini kabul eder ve bu doğrultuda dergi bilimsel yayınların araştırmacılara ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. 

Yazarlar, Yayıncının bu fikri eseri, Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

-Yazarlar Sahiptir; Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.

InTraders’da yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce yurtiçinde ve/veya yurtdışında, herhangi bir dilde hiç bir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar/yazarlar beyan ve taahhüt ederler. InTraders, özgün araştırmalar yayımlamayı amaçlar ve her aşamada bunu denetler.InTraders’da yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

InTraders, Creative Commons (CC), Uluslararası Lisansı CC BY-NC ile lisanslanmıştır. Bu lisans, kullanan kişilere orijinal eserden alıntı yaptıkları sürece, eseri dağıtma, karıştırma, ince ayar yapma ya da üzerine çalışma haklarını verir. Bir diğer ifadeyle, InTraders’da yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

InTraders, arşivinde yer alan yazıların okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.

*Kongre sosyal sorumluluk bilinciyle kar amacı gütmeyen akademik kişi gönüllülerin oluşturduğu sosyal sorumluluk oluşumudur.

*Yayınlarımız ücretsiz olup, para ile satılmaz. İndirmek, veritabanlarına yüklemek web sayfamızı kaynak göstermek şartıyla ön izin gerektirmeksizin yapılabilir. Kitapların telif hakkı kısmında detaylı açıklama mevcuttur.

*

Açık erişim e-yayıncılık politikamız: Açık Erişim Bildirimi

InTraders Akademik Platform